Postup zpracování digitálního HDTV vysílání z DVB-T

Tento návod popisuje jednoduchý způsob zpracování digitálního HD vysílání DVB-T.

  1. Přijímač DVB-T a potřebné aplikace
  2. Záznam TS na disk a střih
  3. Konverze

1. Přijímač DVB-T a potřebné aplikace

Vzhledem k tomu, že začalo být dostupné HDTV vysílání DVB-T na programech ČT a Nova v multiplexu 4, začal jsem se zajímat o možnost příjmu a nahrávání těchto programů. Potřebujeme DVB-T přijímač schopný zpracovat vysílání ve formátu MPEG-4 a uložit záznam na disk.

Osobně používám již poněkud starší externí USB přijímač Leadtek WinFast DTV Dongle s aplikací WinFast PVR2. Tato aplikace umožňuje záznam vybraného programu na disk jako Transport Stream (TS), který použijeme pro další zpracování. Dříve než budeme pokračovat, musíme ještě nainstalovat několik aplikací:

2. Záznam TS na disk a střih

Nahrávku vybraného HD programu provedeme běžným způsobem třeba v aplikaci dodané s DVB-T přijímačem. Hodinový záznam do TS zabere na disku asi 2,5 GB. Dalším krokem je vystřižení nepotřebných částí na začátku a konci záznamu, jakož i případných reklam, což provedeme v programu TSSniper. Při prvním spuštění nastavíme v menu 'Extras->Settings->DirectShow' položku 'Preferred spliter / demuxer' na hodnotu Haali Media Splitter (AR). Na záložce 'General' můžeme ještě nastavit defaultní vstupní a výstupní složku, zbytek necháme beze změny.

TSSniper-settings.png, 26kB

Zpracování začneme volbou 'File->New Project' a pak otevřeme soubor .ts pomocí 'File->Add new file to project'. Během načítání se provede analýza, v levém sloupci se zobrazí informace o souboru a uprostřed vidíme náhledové okno. Pod tímto oknem jsou tlačítka pro přehrávání a pohyb vpřed a vzad a hlavně dvě tlačítka pro začátek ] a konec [ střihu.

TSSniper_small.png, 70kB

Výběr oblastí, které chceme vystřihnout, provedeme pomocí zeleného posuvníku a dvou šipek vedle něj a příslušným tlačítkem označíme začátek a konec. Označenou oblast pak "vystřihneme" pomocí tlačítka 'Add new area from current selection' - oblast zčervená a přidá se do seznamu v pravém sloupci.

Po výběru všech oblastí pro vystřižení nejdříve volbou 'File->Save project' uložíme všechna provedená nastavení, abychom v případě potřeby nějakých úprav nemuseli dělat všechno znovu. Pak už jen pomocí 'Export->Export transport stream (TS)' uložíme výsledný sestřihaný soubor.

3. Konverze

V dalším kroku provedeme konverzi transport streamu do kontejneru Matroska (MKV) pomocí programu HDConvertToX. Tato aplikace umožňuje překódování vstupního souboru do formátu XviD, DivX nebo X264 v kontejneru AVI, MP4 nebo MKV, máme tedy široké možnosti volby výstupu podle našich potřeb a možností zařízení, kterým budeme výsledný soubor přehrávat.

Spustíme HDConvertToX a tlačítkem [Open File] otevřeme vstupní soubor .ts. V nabídce 'Use Best Decoder' vybereme možnost 'Force DirectShowSource2', což umožní rychlejší konverzi na vícejádrových procesorech.

HDConvertToX-1.png, 44kB

Následně spustíme tlačítkem [Analyze File] analýzu vstupního souboru. Po několika sekundách se zobrazí informace o vstupním souboru a předvyplní se údaje pro ořez (Cropping). Ty je dobré zkontrolovat tlačítkem [Visual Crop] a případně upravit podle potřeby. Pokud chceme zmenšit rozlišení výsledného video souboru, použijeme posuvník 'Resizing / Resolution'.

HDConvertToX-2.png, 45kB

Na záložce Video zvolíme kodek a kontejner (X264 Options), způsob kódování (1-pass, 2-pass), požadovanou velikost (chceme-li zkonvertovaný soubor zálohovat např. na DVD), případně jenom kopii videa bez konverze. Můžeme také nastavit kompatibilitu s hardwarovými přehrávači (Hardware Compatibility), pokud chceme přehrávat výsledný soubor na některém z HD přehrávačů. Kvalitu (a také dobu konverze) ovlivníme posuvníkem 'Speed / Quality'.

HDConvertToX-video.png, 57kB

Nejjednodušší a nejrychlejší je v našem případě použít kombinaci X264 in MKV bez rekódování, tedy Copy Video.

Přepneme na záložku Audio, kde máme možnost vybrat a nastavit audio kodek, případně nechat jen zkopírovat audio bez konverze. Počet audio kanálů (Audio Channels) nastavíme na Original a zaškrtneme 'Normalize Audio'. Ostatní volby můžeme nechat defaultní.

HDConvertToX-audio.png, 48kB

Na záložce Audio & Subs Selection bychom mohli vybrat požadované zvukové a titulkové stopy, pokud by jich záznam obsahoval více (což není zřejmě náš případ). Nakonec ještě na záložce Advanced Options / Muxing vyplníme 'Muxing Title' neboli titulek výsledného video souboru.

Máme téměř hotovo. Ještě klikneme na tlačítko [Save File] v levém horním rohu, vybereme výstupní složku a název souboru a dáme [Uložit]. Nyní můžeme proces konverze rovnou spustit tlačítkem [Generate Encode], případně přidat do fronty pro pozdější zpracování tlačítkem [Add to Queue]. Joby ve frontě můžeme zkontrolovat na záložce Queue a spustit je později (například na noc) tlačítkem [Start Queue]. Po několika hodinách (záleží na nastavení konverze) bude ve výstupní složce nový MKV soubor přesně podle našich představ.

Docela snadné, že?

Poslední aktualizace: 18.3.2010