Jak přidat české titulky k zálohovanému DVD

Tento návod popisuje způsob, jak k zálohovanému DVD doplnit české titulky a zachovat původní menu, případně menu lehce upravit při zachování jeho funkce. Postup jsem vyzkoušel, když se mi do rukou dostala skandinávská verze DVD, která kromě anglické zvukové stopy a anglických titulků obsahovala ještě několik dalších jazykových verzí, ale české titulky samozřejmě chyběly.
Návod vychází z postupů, uvedených na stránkách www.videohelp.com a www.doom9.org

  1. Uložení zdrojového DVD na disk
  2. Konverze titulků
  3. (Multiplex)
  4. (Změna barvy titulků)
  5. (Náhrada TitleSetu ve zdrojovém DVD)
  6. (Modifikace menu)
  7. (Závěrečné úpravy)
  8. Vypálení DVD

1. Uložení zdrojového DVD na disk

Prvním krokem je zkopírování DVD na disk programem RipIt4Me nebo DVDFab HD Decrypter. Na disku musí být dostatek volného místa, protože v průběhu zpracování můžeme mít současně tři až čtyři postupné verze DVD plus nějaké zálohy.

2. Konverze titulků

Pro konverzi titulků a přípravu dalších kroků využijeme program SubtitleCreator. Volbou 'Tools->DVD Authoring Wizard (Ctrl+W)' spustíme průvodce, který používá tři další programy: PgcDemux pro demultiplexování, MuxMan pro zpětné zmultiplexování a VobBlanker pro obnovu původního menu. Vybereme složku s uloženými soubory z předchozího kroku tlačítkem Browse, výstupní složka se nastaví automaticky, ale můžeme ji libovolně změnit. Zaškrtneme volbu 'Extract original SUP files from DVD' a pokračujeme stisknutím tlačítka [Next >>]. Do dočasné složky se začnou rozbalovat titulky ve formátu SUP, které využijeme pro následnou synchronizaci. Potom nastavíme jazyk nově vkládaných titulků, tedy češtinu a tlačítkem [Browse] vybereme textové titulky (ve formátu srt, případně sub).

SubtitleCreator-wizard1.png, 31 kB

Objeví se hlavní okno programu, kde provedeme synchronizaci a konverzi titulků. Nejdříve zkontrolujeme, že v nabídce 'Settings' jsou vybrány položky 'Apply changes to all subtitles' a 'Overlay subtitles'. Standardním způsobem se proklikáme přes menu DVD a spustíme přehrávání filmu. Když se začnou objevovat titulky, zastavíme přehrávání tlačítkem pro pauzu vlevo pod oknem přehrávače. Nyní můžeme nastavit typ a velikost písma (volba 'Formatting->Change font...' ) a pozici titulků ('Position the subtitles' vpravo od okna přehrávače). Volbou 'File->Open Palette (Ctrl+P)' si můžeme načíst barevnou paletu ze zdrojového souboru VTS_01_0.IFO, ale barvami se v tuto chvíli nezabýváme, pokud je budeme chtít změnit, uděláme to později.

SubtitleCreator.jpg, 27 kB

Nejdůležitějším krokem je synchronizace titulků. Volbou 'Synchronize->Load synchronized subtitles' otevřeme jeden ze souborů v dočasné složce SC_TEMP, třeba Subpictures_21.sup. Synchronizaci provedeme tak, že "řetízkem" propojíme vzájemně si odpovídající titulky z levého a pravého okna. Obvykle stačí spojit jeden pár titulků ze začátku, jeden z konce, případně ještě několik mezilehlých a pak kliknout na tlačítko [Synchronize].

SubtitleCreator-synchronize.jpg, 32 kB

Synchronizační okno zavřeme tlačítkem [Close]. V hlavním okně se tlačítkem [Create SUP and return to wizard] spustí konverze titulků do formátu SUP a vracíme se zpět do průvodce. Právě vytvořené titulky můžeme buď přidat na volnou pozici nebo jimi nahradit některé z původních.

SubtitleCreator-wizard2.png, 31 kB

Dostáváme se k poslední části průvodce - 'Step 4: Start the authoring process'. Ještě než stiskneme tlačítko [Start], máme na výběr ze dvou možností:

Pokud zaškrtneme volbu 'Start MuxMan automatically', spustí se po demultiplexování automaticky MuxMan a ten vše zase zmultiplexuje zpátky i s našimi titulky. Volbou 'Retain the menu...' se ještě pomocí VobBlankeru do výsledku doplní originální menu. Pokračujeme rovnou posledním krokem - Vypálení DVD a máme hotovo.

Jestliže volbu 'Start MuxMan automatically' nezaškrtneme, proběhne pouze demultiplexování, vygeneruje se soubor MuxManProject.mxp a proces se zastaví. Můžeme tak provést i kroky, které průvodce nezahrnuje, jako je odstranění některých titulků a zvukových stop, případně úprava menu. Pokračujeme tedy druhou částí návodu.

Poslední aktualizace: 24.5.2007