Jak přidat české titulky k zálohovanému DVD - pokračování

Druhá část návodu popisuje kroky, které nejsou pokryty průvodcem v programu SubtitleCreator (viz první část návodu), zejména jak z menu zálohovaného DVD odstranit odkazy na nepoužité zvukové a titulkové stopy při zachování jeho funkce.

  1. (Uložení zdrojového DVD na disk)
  2. (Konverze titulků)
  3. Multiplex
  4. Změna barvy titulků
  5. Náhrada TitleSetu ve zdrojovém DVD
  6. Modifikace menu
  7. Závěrečné úpravy
  8. Vypálení DVD

3. Multiplex

Pro zpětné multiplexování video, audio a titulkových souborů použijeme program MuxMan. Využijeme soubor MuxManProject.mxp, který máme připravený z předchozího kroku ve složce SC_TEMP. Editací tohoto souboru libovolným textovým editorem můžeme vynechat z multiplexování všechny nepotřebné audio stopy a titulky, necháme například jen anglické audio, české a anglické titulky. Jako 'Destination Folder' nastavíme složku Remuxed.

MuxMan.png, 15 kB

Soubor MuxManProject.mxp otevřeme přes menu 'File->Load Project' a spustíme multiplexování tlačítkem [Start].

4. Změna barvy titulků

Barvu titulků ve výsledném DVD můžeme jednoduše změnit v programu DVDSubEdit. Volbou 'File->Open full domain' otevřeme libovolný VOB ze složky Remuxed, třeba VTS_01_1.VOB - tím se načte celý TitleSet. V nabídce 'Subpic selection' zvolíme stream, který chceme upravit, v tomto případě je to ten, který obsahuje češtinu.

Barva titulků je definována tabulkou 'color lookup table' (CLUT), která je uložena v IFO souboru. Tabulka obsahuje 16 barev, z nichž čtyři jsou použity pro obarvení titulku: barva znaku, pozadí, obrys a anti-aliasing. V části 'Subpic Color/Transparency' můžeme barvu změnit kliknutím na odpovídající čtvereček a výběrem z tabulky CLUT. Pokud tabulka neobsahuje požadovanou barvu, můžeme ji předefinovat zaškrtnutím volby 'Ignore CLUT' a nastavit si barvy libovolně podle svého. Průhlednost barvy (má význam pro barvu pozadí) se nastavuje posuvníkem 'clear---opaque'. Pro lepší představu jak budou úpravy vypadat si zaškrtneme 'Show Bitmap Zoom'.

DVDSubEdit.jpg, 28 kB

Jakmile jsme spokojeni s provedenými úpravami, aplikujeme je na všechny titulky ve streamu volbou 'Edit->Apply last modifications to all (Ctrl-A)' a výsledek uložíme 'File->Save all modifications (Ctrl-S)'.

5. Náhrada TitleSetu ve zdrojovém DVD

V tuto chvíli máme ve složce Remuxed kompletní film (titleset), který pomocí programu VobBlanker vložíme do zdrojového DVD tak, abychom zachovali původní menu.

Při prvním spuštění VobBlankeru upravíme nastavení 'Settings->More Settings (Alt+M)' takto:
V části 'Title PGCs in IFOs' zaškrtneme 'Clear audio/subs status when blanking/stripping'
a v části 'Replacing' zaškrtneme 'Fix elapsed time replacing cells', 'Copy PGC Subs Palette', 'Copy PGC Stream Control' a 'Copy VTS Audio/Subs tables from replacing IFO'.
Nastavení uložíme tlačítkem [Save to Registry] a zavřeme tlačítkem [Apply].

VobBlanker-settings.png, 20 kB

Potom tlačítkem [Browse] otevřeme původní soubor VIDEO_TS.IFO ze zdrojové složky a jako 'Output Folder' nastavíme složku VIDEO_TS. Pokud potřebujeme ušetřit místo na disku, zaškrtneme 'Use Input Folder', čímž přepíšeme soubory ve zdrojové složce. (Ale netřeba se bát, VobBlanker si sám vytvoří složku VobBlanker_backup, kam uloží zálohu. Pokud by v této fázi došlo k nějaké chybě, ukončíme VobBlanker a překopírujeme soubory ze zálohy zpět do zdrojové složky.)

V tabulce 'TitleSet' vybereme ten, který obsahuje hlavní film, v tomto případě VTS_01_*.VOB, ve spodní tabulce uvidíme odpovídající PGC se správnou délkou. Klikneme na tlačítko [Process] vpravo od horní tabulky.

VobBlanker.png, 22 kB

Nyní klikneme na PGC ve spodní tabulce 'PGC in Selected TitleSet' a pak na tlačítko [Replace]. V dialogovém okně otevřeme soubor VTS_01_0.IFO ze složky Remuxed. U PGC se objeví Action Replace a všimneme si také rozdílu mezi Initial a Final Size.

6. Modifikace menu

Vzhledem k tomu, že jsme přidávali nové titulky a odebrali nepotřebné zvukové stopy a titulky, je vhodné odpovídajícím způsobem upravit i menu. Nejdříve musíme ve VobBlankeru volbou 'Settings->Configure Paths (Alt+C)' nastavit dočasnou složku pro pracovní soubory a cestu k MuxManu.

VobBlanker-paths.png, 6 kB

V hlavním okně v tabulce 'TitleSet' znovu vybereme VTS_01_*.VOB a klikneme na tlačítko [Menu]. Otevře se nové okno, kde v horní části zvolíme 'Language Unit' (často bývá jenom jedna). Ve spodní části se zobrazí seznam 'Menu PGCs'. Jednotlivá PGC si můžeme prohlédnout tlačítkem [Preview]. Když najdeme to, které chceme upravit, klikneme na tlačítko [Cells].

VobBlanker-menulist.png, 18 kB

Otevře se seznam buněk v menu. Vybereme buňku a klikneme na tlačítko [Still], tím se otevře okno s náhledem, kde tlačítkem [BMP] uložíme obrázek pozadí. Ten v libovolném bitmapovém editoru upravíme a metodou drag and drop přetáhneme zpátky do náhledového okna. Tím se spustí MuxMan, který obrázek překonvertuje na VOB a výsledek je hned vidět v okně. Volbou 'Keep audio' určíme, jestli chceme zachovat zvukový doprovod.

VobBlanker-stillmenu.png, 8 kB

Tlačítkem [OK] zavřeme náhledové okno, a tlačítkem [Apply] se vrátíme zpět na seznam buněk. Tento postup zopakujeme i pro další buňky, které chceme nahradit a změny uložíme tlačítkem [OK].

Na závěr klikneme na tlačítko [PROCESS!!] a za několik minut máme výsledné soubory ve složce VIDEO_TS (nebo je tam přesuneme, pokud jsme nastavili cílovou složku stejnou jako zdrojovou).

7. Závěrečné úpravy

Na závěr z menu odstraníme také nepotřebná tlačítka (buttony), kterými se původně vybíraly odstraněné zvukové nebo titulkové stopy.

Spustíme program PgcEdit a otevřeme naše téměř hotové DVD ze složky VIDEO_TS volbou 'File->Open DVD (Ctrl+O)'.

PgcEdit.png, 65 kB

V levém sloupci vyhledáme upravované menu a otevřeme ho volbou 'Menu->Show/Edit Menu Buttons (Ctrl+M)'.

PgcEdit-menubuttons.png, 70 kB

Označíme "button", který chceme odstranit (zabarví se zeleně) a klikneme na tlačítko [Edit]. Otevře se okno Menu Editoru, kde zvolíme 'Hide Button->Jump to non-deleted button'. Stejným způsobem skryjeme i další tlačítka, přepínáme se mezi nimi posuvníkem 'Edit button'. Menu Editor ukončíme tlačítkem [OK].

PgcEdit-hidebutton.png, 8 kB

Obdobně postupujeme i u dalších menu, ze kterých chceme odstranit "buttony". Když máme hotovo, uložíme DVD volbou 'File->Save DVD (Ctrl+S)'. PgcEdit se zeptá, zda chceme vytvořit zálohu, což odsouhlasíme. Pokud by došlo k nějaké chybě, můžeme obnovit předchozí stav ze zálohy.

Nakonec ještě spustíme kontrolu volbou 'DVD->Fix number of streams in VMGM/VTSI_MAT tables', vše odsouhlasíme a znovu uložíme.

8. Vypálení DVD

Pokud jsem došli až sem, zbývá už jen poslední krok a tím je závěrečná kontrola a vypálení DVD na DVD±R médium.

Za několik minut už můžeme vyzkoušet výsledek svého snažení ve stolním DVD přehrávači.

Poslední aktualizace: 24.5.2007